Kadra

Założycielami Dębickiego Przedszkola Montessori są osoby z dużym doświadczeniem pedagogicznym i pasją. Prowadzimy działalność artystyczną i edukacyjną od wielu lat. Posiadamy pełne kwalifikacje do prowadzenia placówek edukacyjnych. Nasi nauczyciele to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, osoby kompetentne i – co najważniejsze – są to ludzie kochający pracę z dziećmi, podążający za nimi, odpowiadający na ich potrzeby i zainteresowania. W każdej klasie pracuje nauczyciel prowadzący oraz jego asystent. Rolą nauczyciela w Edukacji Montessori jest przede wszystkim: Wspieranie dziecka w koniecznych momentach, stymulowanie jego rozwoju Rozwijanie zdolności dzieci i samodzielności w dochodzeniu do wiedzy Tworzenie odpowiednio przygotowanego środowiska montessoriańskiego