Projekt

Tytuł projektu: Przedszkole Artystyczne BALTIMA.

Okres realizacji projektu: od 2018-06-01 do: 2019-08-31Dofinansowanie projektu z UE: 629 167,88 złNumer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionieNumer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnejNazwa beneficjenta: Edukacja Artystyczna BALTIMACelem głównym projektu jest zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Dębica, zwiększenie szans edukacyjnych 50 dzieci (24 dziewczynek, 26 chłopców) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę do 31.08.2019 r.

  1. 50 dzieci w wieku przedszkolnym (24 dziewczynek, 26 chłopców), określonym w ustawie o systemie oświaty z terenu m. Dębica
  2. 4 nauczycieli (4 kobiety) zatrudnione w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę.
  3. 2 nowe oddziały przedszkolne – łącznie 50 miejsc.

Głównym zadaniem projektu jest utworzenie nowych oddziałów. Nowe oddziały powstaną w budynku na terenie m. Dębica. Do uruchomienia oddziałów Wnioskodawca przeprowadzi prace remontowo-budowlane oraz zakupi meble, wyposażenie sal oraz wyposaży kuchnię, pomoce do zajęć oraz zatrudni nauczycieli. Drugim zadaniem będzie realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci przyjętych na nowoutworzone miejsca. Będą to zajęcia rytmiczno – wokalne, taneczno – baletowe, teatralne, z akrobatyki tanecznej, dla dzieci u których zdiagnozowano wymowy zostaną zorganizowane wady zajęcia logopedyczne. Trzecim zadaniem będzie zdobycie kwalifikacji i umiejętności przez 4 nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć.

Załączniki do zapytania ofertowego <– Pobierz

Zapytanie ofertowe <– Pobierz

Formularz zgłoszeniowy <– Pobierz

Zakres danych <– Pobierz

Oświadczenie uczestnika <– Pobierz

Karta zgłoszenia do przedszkola <– Pobierz

Deklaracja uczestnictwa <– Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa <– Pobierz

Zapytanie ofertowe na wyposażenie meblowe:

Wzór umowy<– Pobierz

Zapytanie ofertowe<– Pobierz

Załącznik nr 1 – Zestawienie mebli<– Pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy<– Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych<– Pobierz

Zapytanie ofertowe na AGD i RTV:

Wzór umowy<– Pobierz

Zapytanie ofertowe<– Pobierz

Załącznik nr 1 Zestawienie sprzętu<– Pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy<– Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych<– Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty 1<– Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty 2<– Pobierz

Zapytanie ofertowe (zabawki):

Zapytanie ofertowe – Zabawki<– Pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego<– Pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy<– Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych<– Pobierz

Zawiadomienia:

Bambino,Inwest<– Pobierz

Invest, Uniga Bambino<– Pobierz

Invest,Bambino<– Pobierz

Invest,Pro<– Pobierz

moje Bambino<– Pobierz

Skład muzyczny<– Pobierz

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe<– Pobierz

Załącznik nr 1<– Pobierz

Załącznik nr 2<– Pobierz

Załącznik nr 3<– Pobierz

Załącznik nr 4<– Pobierz

Zapytania ofertowe (Zajęcia dodatkowe):

Zapytanie ofertowe – zajecia dodatkowe (wersja robocza)<– Pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – zajęcia dodatkowe<– Pobierz

Załącznik nr 2 kwalifikacje – zajęcia dodatkowe<– Pobierz

Załącznik nr 3 Formularz oferty<– Pobierz

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych<– Pobierz

Zapytania ofertowe 26.02.2019:

Zapytanie ofertowe <– Pobierz

Zalacznik_nr 1 do zapytania ofertowego<– Pobierz

Załącznik_nr 2 – Formularz ofertowy<– Pobierz

Załącznik_nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych<– Pobierz

Zawiadomienie:

Zawiadomienie dla Wykonawcy Bogmar<– Pobierz